Nieuregulowany Status Prawny Nieruchomości

 

Nieuregulowany status prawny nieruchomości może być przyczyną wielu problemów.

A jest to niestety niechlubny prym Województwa Opolskiego i Województwa Dolnośląskiego.

Problem nieuregulowanego statusu prawnego nieruchomości dotyczy w ogromnej mierze małych i średnich miejscowości w Województwie Opolskim i Województwie Dolnośląskim.

Ludzie zamieszkujący w wielopokoleniowych domach rodzinnych, lub prowadzący od pokoleń gospodarstwa rolne często nie zdają sobie sprawy, że w księgach wieczystych ciągle figurują zmarli dziadkowie, a nawet pradziadkowie.

Problemy pojawiają się, gdy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę na nieruchomości, gdy nieruchomość ma być przedmiotem sprzedaży lub gdy w jakiś inny sposób nieruchomość ma być zagospodarowana. Okazuje się wtedy, że osoby zamieszkujące w danej nieruchomości nawet od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, wcale nie są jej właścicielami. Podobna sytuacja występuje w przypadku gospodarstw rolnych.

Wówczas konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych postępowań spadkowych, działowych spadku lub nawet postępowań o zasiedzenie nieruchomości.

Im później inicjatywa wyregulowania statusu prawnego nieruchomości zostanie podjęta, tym dłużej i trudniej doprowadzić do sytuacji, w której aktualni właściciele nieruchomości faktycznie nimi zostaną.

Problem ten jest mocno widoczny w Gminie Turawa oraz niemalże wszystkich Gminach na terenie Województwa Opolskiego oraz Województwa Dolnośląskiego.

Kancelaria w ciągu ostatniego roku podjęła kilka postępowań zmierzających do uregulowania statusu prawnego nieruchomości. Część z tych spraw już się zakończyła ze 100% sukcesem.

Niemniej jednak problem te nie znika, nie maleje, a wręcz przeciwnie. Ciągle rośnie…