Ważny wyrok Sądu Najwyższego dla branży budowlanej

 

Niezwykle ważny wyrok Sądu Najwyższego dla branży budowlanej, Inwestorów, Generalnych Wykonawców i Podwykonawców. Prace rozbiórkowe to też roboty budowlane. A zatem za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy odpowiada również Inwestor solidarnie z generalnym wykonawcą. To istota wyroku Sądu Najwyższego wydane w sprawie o sygn. akt V CSK 283/17. Bardzo ważny wyrok dla branży budowlanej. Zdaniem Sądu Najwyższego, prowadzenia prac rozbiórkowych nie jest co prawda wykonaniem obiektu budowlanego, ale prowadzeniem robót budowlanych. Podwykonawcy przysługuje zatem taka sama ochrona jak w przypadku budowy obiektu budowlanego, a więc po spełnieniu ustawowych przesłanek, będzie mógł domagać się zapłaty wynagrodzenia od Inwestora, jeżeli nie uzyska zapłaty od generalnego Wykonawcy.