Kontakt z kancelarią

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące usług Kancelarii lub chcą umówić się na spotkanie, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższego formularza.


  1. Przesyłając dane osobowe w wiadomości, wyrażają Państwo zgodne na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Grzegorz Mach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Mach, NIP nr 9910422760.
  3. Wszelkie informacje i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@kancelariamach.pl
  4. Informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich zmiany, (w tym aktualizacji) usunięcia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa, w celach związanych z realizacją zlecenia, Dane osobowe mogą być w szczególności przekazane adresatowi przedmiotu zlecenia.
  6. Kancelarii przysługuje prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji zlecenia.
  8. Kancelaria nie sprzedaję Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Mach