Wspieramy Cię w potrzebie

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Mach specjalizuje się w usługach na rzecz przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonego biznesu.

Ponadto obszarze działań Kancelarii znajdują się również usługi na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa: cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego oraz dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia.


Usługi w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentację stron przed sądami we wszystkich instancjach,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • windykację należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • prowadzenie spraw spadkowych,
 • prowadzenie spraw o zachowek,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości.

Obsługa prawna w zakresie prawa karnego to m.in.:

 • obrona w sprawach karnych na każdym etapie postępowania,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego lub pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego,
 • obrona w postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • pomoc w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania,
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym.

W ramach dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • wsparcie w postępowaniu likwidacyjnym szkody,
 • reprezentację przed sądem w sprawach o odszkodowanie,
 • dochodzenie należności z tytułu zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu,
 • dochodzenie należności z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

W obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje:

 • prowadzenie spraw rozwodowych,
 • prowadzenie spraw o separację,
 • prowadzenie spraw o ustalenie ojcostwa,
 • prowadzenie spraw o zaprzeczenie ojcostwa,
 • prowadzenie spraw o kontakty z dzieckiem,
 • prowadzenie spraw o alimenty,
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie,
 • prowadzenie spraw o powierzenie władzy rodzicielskiej,
 • prowadzenie spraw w postępowaniach o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka.

Skontaktuj się z nami