Nieruchomości i prawo budowlane

Nieuregulowany Status Prawny Nieruchomości

  Nieuregulowany status prawny nieruchomości może być przyczyną wielu problemów. A jest to niestety niechlubny prym Województwa Opolskiego i Województwa Dolnośląskiego. Problem nieuregulowanego statusu prawnego nieruchomości dotyczy w ogromnej mierze małych i średnich miejscowości w Województwie Opolskim i Województwie Dolnośląskim. Ludzie zamieszkujący w wielopokoleniowych domach rodzinnych, lub prowadzący … Czytaj więcej...

Ważny wyrok Sądu Najwyższego dla branży budowlanej

  Niezwykle ważny wyrok Sądu Najwyższego dla branży budowlanej, Inwestorów, Generalnych Wykonawców i Podwykonawców. Prace rozbiórkowe to też roboty budowlane. A zatem za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy odpowiada również Inwestor solidarnie z generalnym wykonawcą. To istota wyroku Sądu Najwyższego wydane w sprawie o sygn. akt V CSK 283/17. Bardzo … Czytaj więcej...

Przedawnienie roszczenia o naprawie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy, na przykładzie umowy o roboty budowlane.

Kluczowym momentem dla początku biegu terminu przedawnienia jest wystąpienie szkody. To sedno Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 roku, III CZP 72/13). Oznacza to, że nawet po wielu latach, gdy wystąpi szkoda spowodowana nienależytym wykonaniem robót budowlanych, dopiero wówczas rozpocznie bieg przedawnienia roszczeń. … Czytaj więcej...