Radca prawny Grzegorz Mach

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Mach

Kompetencje i doświadczenie

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Grzegorz Mach, wpisany w 2016 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, także prawa spółek oraz prawa karnego. Szczególnie dużą grupę jego klientów stanowią przedsiębiorstwa z branży budowlanej.

W kręgu jego szczególnych zainteresowań leży prawo obrotu nieruchomościami oraz prawo związane z ustanawianiem na nieruchomości służebności przesyłu. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne w takich właśnie sprawach, a także w sprawach związanych z roszczeniami o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

O Kancelarii

Kompleksowa obsługa firm i wsparcie dla klientów indywidualnych

Obsługa prawna na oczekiwanym poziomie

Zakres usług Kancelarii obejmuje zarówno prawo cywilne, spółek handlowych, administracyjne, jak i rodzinno-opiekuńcze, nieruchomości czy spadkowe. Poniżej polecane szczególnie specjalizacje Kancelarii.

Kancelaria prawna
Reprezentacja w sądzie

Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wsparcie i doradztwo

Doradztwo i wsparcie w zakresie zatrudniania obcokrajowców w Polsce, w szczególności pracowników z Ukrainy, Rosji i Białorusi (z obsługą w jęz. rosyjskim i ukraińskim).

Obsługa prawna

Stała obsługa prawna przedsiębiorstw z branży budowlanej, obsługa firm energetycznych w zakresie prawa służebności przesyłu itp.

Pomoc prawna

Pomoc prawna w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie, reprezentacja w sprawach karnych i o rozwód, alimenty itp.

„Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni”.

Cyceron

Zakresy prawa w działalności kancelarii

Gdy pojawia się problem i by go uniknąć

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię może przybrać formę przeprowadzenia przez proces rozwiązywania konkretnego problemu lub stałej obsługi w przypadku firm.

Wspieranie biznesu

Wspieramy Twój biznes

Wsparcie w konkretnej sprawie, stała obsługa w ramach ryczałtu lub stawki godzinowej i inne formy uzgadnianie indywidualnie z klientem.

  • Prawo spółek handlowych
  • Prawo i postępowanie cywilne
  • Prawo administracyjne
  • Prawo autorskie i własności przemysłowej
  • Inne
Wsparcie prawne

Wspieramy Cię w potrzebie

Pomoc prawna polegająca m.in. na: reprezentacji w postępowaniu sądowym, sporządzaniu pozwów, odpowiedzi na pozwy, umów itp.

  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo administracyjne
  • Inne